Teenused

Tööstushooned

Tööstus- ja laohoonete ehitus

Tanklad

Automaat- ja teenindusjaamade ehitus

Korterelamud

Korterelamute ehitus ja rekonstrueerimine

Büroo ja kaubandus

Büroo- ja kaubanduspindade ehitus

Eramud

Eramute ehitus ja rekonstrueerimine

Välistrassid, pinnasetööd

Välistrasside rajamine, katendikihtide ehitus